بیکار | آگهی استخدام ، استخدام دولتی ،استخدام بانکها

| اولین موتور جستجوی کار و متخصصین

درج آگهی استخدام ثبت نام کارجو

کارگر مونتاژکار

یکتا تجهیز البرز

تعداد ۲۰ نفر کارگر سادهجهت مونتاژ کاری نیازمندیم،محل کار جاجرود -سیاهسنگحقوق ثابت+اضافه کار۰۹۱۲۸۲۶۹۳۲۵09123012571

  • پاره وقت
  • تمام وقت
  • نیمه وقت
  • دور کاری
  • پروژه ای
صنعتی و فنی مهندسی