بیکار | آگهی استخدام ، استخدام دولتی ،استخدام بانکها

| اولین موتور جستجوی کار و متخصصین

درج آگهی استخدام ثبت نام کارجو

کارگرساده

یکتا

شرح موقعیت شغلی

تعداد ۲۰ نفر کارگر ساده

جهت مونتاژ کاری نیازمندیم،

محل کار جاجرود -سیاهسنگ

حقوق ثابت+اضافه کار

۰۹۱۲۸۲۶۹۳۲۵
۰۹۱۲۳۰۱۲۵۷

  • پاره وقت
  • تمام وقت
  • نیمه وقت
  • دور کاری
  • پروژه ای
کارگر ساده ، کارگر ماهر