بیکار | آگهی استخدام ، استخدام دولتی ،استخدام بانکها

| اولین موتور جستجوی کار و متخصصین

درج آگهی استخدام ثبت نام کارجو

کارگرساده

یکتا

استخدام جوشکار و کارگر نیمه ماهر
جهت کاردر شرکت معتبر
محل کار جاجرود-سیاهسنگ
حقوق ثابت+ اضافه کار
۰۹۱۲۸۲۶۹۳۲۵
۰۹۱۲۳۰۱۲۵۷۱

  • پاره وقت
  • تمام وقت
  • نیمه وقت
  • دور کاری
  • پروژه ای
کارگر ساده ، کارگر ماهر