بیکار | آگهی استخدام ، استخدام دولتی ،استخدام بانکها

| اولین موتور جستجوی کار و متخصصین

درج آگهی استخدام ثبت نام کارجو

کارشناس کنترل کیفیت

الکترورضا

شرکت الکترورضا، با هدف توسعه نیروی انسانی مورد نیاز خود در سراسر کشور و بطور ویژه در استان گلستان ،از میان افراد واجد شرایط و با انگیزه ،پس از مصاحبه حضوری و گذراندن دوره کارآموزی(در صورت تشخیص شرکت) ،اقدام به استخدام می نماید.

 مهلت ثبت نام تا تاریخ 15 مرداد 97

افراد متقاضی میبایست  از سامانه استخدام الکترونیکی شرکت اقدام به تکمیل پرسش نامه نمایندپس از تکمیل فرم ،اسامی دعوت شدگان به مصاحبه و زمان اختصاص داده شده به مصاحبه برای هر متقاضی از طریق وب سایت رسمی شرکت اعلام میگردد.

 آخرین مهلت ارسال پرسش نامه تا تاریخ 97/05/15 میباشد و به افرادی که پس از این تاریخ اقدام به تکمیل پرسشنامه نمایند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  • پاره وقت
  • تمام وقت
  • نیمه وقت
  • دور کاری
  • پروژه ای
صنعتی و فنی مهندسی