بیکار | آگهی استخدام ، استخدام دولتی ،استخدام بانکها

| اولین موتور جستجوی کار و متخصصین

درج آگهی استخدام ثبت نام کارجو

اینترنت شما ضعیف است

استخدام جوشکار و کارگر نیمه ماهر

استخدام جوشکار و کارگر نیمه ماهر جهت کاردر شرکت معتبر محل کار جاجرود-سیاهسنگ حقوق ثابت+ اضافه کار ۰۹۱۲۸۲۶۹۳۲۵ ۰۹۱۲۳۰۱۲۵۷۱

استخدام کارگر مونتاژکار

تعداد ۲۰ نفر کارگر سادهجهت مونتاژ کاری نیازمندیم،محل کار جاجرود -سیاهسنگحقوق ثابت+اضافه کار۰۹۱۲۸۲۶۹۳۲۵09123012571